PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is voor Spontaan Communicatie & Organisatie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Spontaan Communicatie & Organisatie.

Contactgegevens
Spontaan Communicatie & Organisatie
’s-Gravenzandseweg 39
2671 JJ Naaldwijk
info@spontaan.nu
0174 670810

Persoonsgegevens die wij verwerken
Spontaan Communicatie & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voornaam, Achternaam, emailadres, telefoonnummer, foto’s en bedrijfsgegevens (welke in sommige gevallen naar u herleidbaar kunnen zijn, omdat uw kantoor bijvoorbeeld aan huis gevestigd is).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spontaan Communicatie & Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het uitvoeren van de dienstverlening waarvoor u ons ingeschakeld heeft en het doen van de noodzakelijke/wettelijke administratie. Daarnaast verstrekken wij informatie over marketing & communicatie op bedrijfsniveau aan onze klanten, middels een nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spontaan Communicatie & Organisatie bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van het contract en de uitvoer van de dienstverlening. Na beëindiging van het contract of afloop van de dienstverlening worden gegevens in een archief bewaard om aan de wettelijke, administratieve verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen (een termijn van maximaal 5 jaar). Het bewaren van overige persoonsgegevens wordt actief gelimiteerd, maar betreft in het uiterste geval maximaal een periode van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spontaan Communicatie & Organisatie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan diverse social-media platvormen, dienst voor digitale nieuwsbrieven en administratieve cloudoplossingen. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spontaan Communicatie & Organisatie kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de jaren hebben bewezen. Spontaan Communicatie & Organisatie verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Contactformulier website
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief
U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, ontvangt u onze nieuwsbrief. Wanneer u geen informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken. Onder iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Reclame
Wij willen u graag informeren over onze producten en diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via social media

Wanneer u geen informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken. Onder iedere nieuwsbrief staat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spontaan Communicatie & Organisatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven.
• U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@spontaan.nu.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.