DISCLAIMER

Zorgvuldigheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Spontaan Communicatie & Organisatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Spontaan Communicatie & Organisatie niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Verwijzingen
Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Spontaan Communicatie & Organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is Spontaan Communicatie & Organisatie aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden Spontaan Communicatie & Organisatie op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spontaan Communicatie & Organisatie is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van Spontaan Communicatie & Organisatie. Ook het koppelen van de website van Spontaan Communicatie & Organisatie aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spontaan Communicatie & Organisatie is niet toegestaan.

Bescherming persoonsgegevens
Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Spontaan Communicatie & Organisatie om informatie te verstrekken over Spontaan Communicatie & Organisatie. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het bestand van Spontaan Communicatie & Organisatie.