nieuws spontaan communicatie organisatie
 

Spontaan Nieuws

Bezoek op 14 november de kennisavond over Energie Besparen in Monster

dinsdag, 07 november 2023

Organisatie evenement : Gratis Kennisavond Warm Westland op 14 november in Monster
Een avond over nieuwe energie en energie besparen

Woningeigenaren vanuit Monster en geïnteresseerden uit andere kernen zijn van harte welkom op dinsdag 14 november 19:00 -21:00 uur in de Noviteit in Monster. Er gaat de komende maanden veel in Monster gebeuren op het gebied van duurzaamheid en de gemeente wil de bewoners hier graag over informeren en met hen in gesprek.

Tijdens deze avond wordt informatie gedeeld over de mogelijkheden rondom energie besparen, wordt uitgelegd wat een warmtenet is hebben de bewoners de mogelijkheid om hun ideeën en vragen te delen. De avond is voor bewoners uit Monster extra interessant omdat hier de uitrol van het warmtenet voor Westland gaat starten.
De inhoud van de avond is gericht op woningeigenaren. Huurders worden via de woningcorporaties op de hoogte gehouden. 

Aanmelden

Programma
19:00 inloop met koffie en thee
19:30 opening door wethouder
19:45 presentatie HVC - wat is een warmtenet
20:00 thematafels  
21:00 einde

Thematafels Via de tafels kan er informatie worden ingewonnen over allerlei onderwerpen en kunnen bewoners zich uitspreken over de onderwerpen.

Energiecoaches

Maak kennis met de vrijwillige Energiecoaches, zij delen informatie over isoleren en energie besparen. Er kunnen direct afspraken worden gemaakt voor een scan of technisch advies.
 

Fix brigade Westland

Vanaf 14 november start de Fix brigade in Westland waarbij Monster als eerste aan de beurt is. De brigade is een samenwerking tussen Vitis Westland, Patijnenburg en gemeente Westland. De “fixers” brengen kleine energiebesparende maatregelen aan in woningen. 


Isoleren en subsidies

Informatie over isolatiemaatregelen en uitleg over welke subsidie nu en vanaf 1 jan 2024 kunnen worden aangevraagd. Ook is er een inkoopactie waarover extra informatie kan worden ingewonnen. Daarnaast is er voorlichting over Energiebespaarlening vanuit de Rijksoverheid.


HVC

Meer informatie over warmtenetten en welke plannen er voor Monster zijn.
 

Klimaat, Groen en vleermuizen

Met een watertafel laten we zien wat verharding doet met een wijk. Daarnaast is er aandacht voor het belang van groen, de biodiversiteit en afwatering.

Inventarisatie Staat van je huis

Hoe ver ben je met isoleren? We willen dit graag weten. Vertel het ons via de brief die je hebt gekregen of vul dit ter plekke in.


Arcade

Woningcorporatie Arcade is zeer betrokken bij de duurzame ontwikkelingen in Monster. Huurwoningen van Arcade worden als eerste aangesloten op het warmtenet. Zij zijn aanwezig om geinteresseerden hierover te informeren. 

Ideeën Monster

Monster is een kern in ontwikkeling. We horen graag of er wensen zijn. 

Toegang: gratis inschrijven vooraf is noodzakelijk via onderstaande link. Het aantal plaatsen is beperkt.